česky
English
rusky

Zimní­ stadiony

Ledové plochy – používané metody provedení­

Plocha se stabilním zabetonovaným potrubím

Tato klasická technologie se hodně používá u krytých zimních stadiónů, kde je minimálně kolísající teplota okolí. Historicky se tato technologie používala i u venkovních ploch, ale z důvodu velkých teplotních změn, kdy dochází ke korozi betonu a jeho rychlému poškození, se stále častěji od tohoto použití upouští. Rekonstrukce takovéto plochy jsou finančně velice náročné a v případě poškození potrubí, je oprava nemožná a je nutno přistoupit k celkové rekonstrukci a vybudování úplně nové betonové plochy.

ICEGRID - plocha ze speciálních plastových rastrů bílé barvy se žebrovaným potrubím

Lze použít též pro mobilní plochy.

Vhodná pro vnitřní i pro venkovní použití na jakémkoliv zpevněném povrchu. Ze žebrovaných rastrů lze vytvořit stabilní i mobilní ledovou plochu jakéhokoliv nepravidelného tvaru. V případě poškození podkladu, lze poklad vyrovnat a plochu znovu aplikovat.

Plocha z EPDM (gumové pásy bílé nebo černé)

Technologie mobilní.

Vhodná pro vnitřní i pro venkovní použití na jakémkoliv zpevněném povrchu.Po zimní sezoně se EPDM smotá a plocha se využije pro původní účely. V případě mechanického poškození vlastní rozvodné plochy resp. pásů v EPDM, lze v místech poškození tyto pásy opravit. Životnost plochy řádově překračuje životnost betonové desky s instalovaným potrubím a je minimálně 30 let. Moderní EPDM s bílým povrchem oproti černé barvě vykazuje lepší hodnoty odrazu a absorpce přímého slunečního záření, což v praxi při venkovním použití znamená nižší energetické náklady na chlazení a minimálně o 1 měsíc delší možnost využití ledové plochy v roce.

Ledové plochy – používané systémy chlazení­

Přímé chlazení­

  • amoniak / amoniak
  • používá v primárním i v sekundárním okruhu amoniak resp. čpavek. I když tento typ chlazení je účinnější než nepřímé chlazení, tak havárie způsobené únikem čpavku mají značné ekologické následky a jsou zdraví osob nebezpečné. Z toho důvodu se  stále častěji  používá nepřímého chlazení.

Nepřímé chlazení

  • freon, amoniak / teplonosné médium
  • používá v primárním okruhu čpavek (v malém množství) nebo freon a v sekundárním okruhu teplonosné médium na bázi glykol/voda nebo bezglykolové médium na bázi organických solí (např. Pekasol). Tento typ chlazení je pro zdraví osob bezpečný a ekologický.

Strojovna chlazení

Rozvod chladícího média v ploše zajišťuje strojovna chlazení a rozdělovací a sběrného potrubí. Strojovny chlazení je možno realizovat vnitřní nebo venkovní v kontejnerovém provedení.  Pro venkovní provedení je výkon volen pro vytvoření kvalitního ledu do venkovní teploty až +15°C na slunci nebo při zastřešení plochy až  +25°C.

 
©  Winsol